ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Проекти

 

     За учебната 2023/2024

    - НП Създаване на съвремена , сигурна и достъпна среда

    - НП " Образование за утрешния ден

    - НП  " Успен За теб"

     - НК " Чиста околна среда" - Обичам природата и аз участвам

     - НП " Заедно в изкуствата и спорта"

 

 

 

 

           За учебната 2021/2022 училището работи по:

        - Проект   "BG05M20P001--5.001-0001  Равен достъп до училищното образование в усломвия на кризи"

        -   Проект BG05M2OP001-2.011-0001 " подкрепа за успех"

         - НП "Информационни и комунеикациони технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование"

         - НП " Отново заедно"

         - НП " Заедно за всяко дете"

         - НП " Оптимизация на вътрешната структура на персонала"