ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Настоящи проекти

Проекти 2022/2023 - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Проекти 2022/2023

Ученически практики -2

Проект 05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Приключване на проекта за 2018/2019 учебна година В ПГ по транспорт "Хр. Смирненски" - гр. Крумовград: 21. 06. 2019 ...
Проект "Еразъм +" Мобилност във Валенсия - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Проект "Еразъм +" Мобилност във Валенсия

На 24.04.2019г. 14 ученици от ПГ по транспорт – Крумовград се завърнаха от гр. Валенсия, Испания, където успешно приключи мобилността по Проет 2018-1-BG01-KA102-047274 от Програма „Еразъм+“. Дейностите, които извършваха в авторемонтните сервизи на града надградиха, разшириха и ...
ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" "Ключова дейност 1: "Образователна мобилност на граждани" Сектор "Професионално образование и обучение" Договор №2018-1-BG01-KA102-047274 "Европейско партньорство чрез мобилност" - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" "Ключова дейност 1: "Образователна мобилност на граждани" Сектор "Професионално образование и обучение" Договор №2018-1-BG01-KA102-047274 "Европейско партньорство чрез мобилност"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност на граждани“ Сектор „Професионално образование и обучение“ Договор № 2018-1-BG01-KA102-047274 „Европейско партньорство чрез мобилност” На 17.09.2018 г., в Кабинет №1 на ПГ по транспорт ...

За пореден път спечелен проект

РОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - ГР. КРУМОВГРАД СПЕЧЕЛИ ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ 2018-1-BG01-КА102-047274 "ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЧРЕЗ ...