ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Родителски срещи

На 20.10.2017 г. от 12.00 часа в сградата на ПГ по транспорт "Хр. Смирненски" гр. Крумовград ще се проведе родителска среща.