ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Реализирани проекти

Разговор с директора на професионалната гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ в Крумовград Николай Георгиев - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Разговор с директора на професионалната гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ в Крумовград Николай Георгиев

Николай Георгиев започва работа през 1987 г. в община Крумовград като млад специалист. Преди това завършва учителския институт „Любен Каравелов“ в Кърджали, а след това Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Вече 30 години работи в сферата на образованието – 7 ...
Спечелен проект - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Спечелен проект

Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Крумовград спечели поредния проект за ученици по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ на стойност ...

Съобщение! Проект Еразъм+

На 15.09.2017 г. в 10.30 часа в ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ - град Крумовград ще се проведе информационен ден от дейностите на проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално бразование и обучение“ ...

Младите журналисти от Крумовград: Отново бяхме в Дома за стари хора, любовта ни е взаимна

Като че ли свикнахме с тях. А и те с нас. Защото по няколко пъти в годината сме заедно. Макар и за кратко. Става дума за Дома за стари хора в Крумовград. Радват ни се. И ние им се радваме. Иначе нямаше да ходим при тях. Отново ги посетихме. Бяхме от клуба на младия журналист и групата за ...

Кметът на община Крумовград се срещна с млади журналисти

Ние, част от клуба на младия журналист при гимназията по транспорт „Христо Смирненски“ се срещнахме с кмета на община Крумовград Себихан Мехмед. Бяхмедевет момичета заедно с нашия ръководител на клуба Петър Рашков. Присъства също и заместник-кметът Неждие Акиф. Отдавна имахме желание ...
Представителна изява на групите по интереси от Проект "Твоят час" - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Представителна изява на групите по интереси от Проект "Твоят час"

На 21.12.2016 г. в Кабинет №1 на ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ се проведе представителна изява на групите за дейности по интереси по Проект "Твоят час"BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, ...

Проект BG05M20P001- 2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I"

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, финансиран по Оперативна програма ...

В Професионолна гимназия по транспорт "Христо Смирненски"  гр. Крумовград стартира проект "Твоят час"

Основна цел на проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и ...
 Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Завърши мобилността в град Одрин, Р.Турция - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Завърши мобилността в град Одрин, Р.Турция

На 17.04.2016г. в Крумовград се завърнаха учениците от ПГТ „Хр. Смирненски“, които участваха в мобилността по Проект № 2015-1-BG01-KA102-013796.В продължение на 23 дни участниците в проекта извършваха диагностика и ремонт на автомобили марка „Форд“, „Тойота“ ...
Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Стартира мобилността по Проект №2015-1-BG01-KA102-013796 - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Стартира мобилността по Проект №2015-1-BG01-KA102-013796

На 26 март 2016 г. стартира мобилността в град Одрин, РТурция, в изпълнение на дейностите по Проект 20 ученици от ПГ по транспорт "Хр. Смирненски" - гр. Крумовград ще се обучават и работят в сервизите и офисите на фирмите "Туджулар ве Тиджирет А. Ш.", "Кале Отомотив Санаи ве Тиджирет А. Ш." и ...
Анкета в клуб на младия журналист: Как виждам себе си след 30 години? - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Анкета в клуб на младия журналист: Как виждам себе си след 30 години?

ПАК ЩЕ СЕ СРЕЩНЕМ…. Как виждам себе си след 30 години? – на този въпрос отговарят ученици от Клуба на младия журналист в Професионалната гимназия по транспорт “Христо Смирненски” в Крумовград. След 30 години аз виждам себе си като един млад, образован и мъдър човек за ...
Ученици от Крумовград: Отново зарадвахме нашите приятели от Дома за възрастни хора - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Ученици от Крумовград: Отново зарадвахме нашите приятели от Дома за възрастни хора

Ученици от клуб “Гласове от Родопите” и клуба на младия журналист към Професионална гимназия по транспорт “Христо Смирненски“ отново посетихме Дома за възрастни хора в Крумовград, във връзка с предстоящите рождественски и новогодишни празници. Радостта и вълнението на ...
Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Пресконференция за стартиране на проект - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Пресконференция за стартиране на проект

На 28.03.2016 г., в гр. Одрин, РТурция, се проведе пресконференция в изпълнение на дейностите по Проект № 2015-1-BG01-KA102-013796. На пресконференцията присъстваха екипът на проекта, придружителите на учениците - участници в мобилността по проекта, а също така и представител на българското ...
Втори информационен ден по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796 - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

Втори информационен ден по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796

Втори информационен ден по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796
ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" Ключова дейност 1: "Образователна мобилност на граждани" Сектор "Професионално образование и обучение" Договор 2015-1-BG01-KA102-013796 "Транснационална мобилност за успешен професионален старт" - ПГТ Христо Смирненски - Крумовград

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" Ключова дейност 1: "Образователна мобилност на граждани" Сектор "Професионално образование и обучение" Договор 2015-1-BG01-KA102-013796 "Транснационална мобилност за успешен професионален старт"

На 15.03.2016г., в ПГ по транспорт „Христо Смирненски“, селекционна комисия, назначена със заповед на директора на училището, в състав: Председател: Анка АнтоноваЧленове: Шинка Чилингирова Албена Шеневапроведе интервю с учениците, кандидати за участие в мобилността по Проект № ...

Съобщение - 18. 03. 2016г

На 18. 03. 2016г. в кабинет №1 на ПГТ "Христо Смирненски" - гр. Крумовград ще се проведе информационен ден от дейностите на Проект "Еразъм". Присъствието на учениците, участващи в мобилността, техните родители, учители и служители от училището е желателно. Начален час 12. 00 ...

Без свободен час

Без свободен час

Програма "Учене през целия живот"

Секторна програма " Леонардо да Винчи" Дейност " Мобилност" IVT Проект № 2013 -1-BG-LEO01-08850 " Усъвършенстване на професионалните умения на учениците от ПГ по транспорт - гр. Крумовград в реална работна ...

Отново спечелен проект

Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Крумовград спечели поредния проект за ученици по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ на стойност ...

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите ...

Мобилност в град Одрин

Програма "Учене през целия живот" Секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” –IVT Договор № 2011-1-BG1-LEO01-04599 „Компютърна диагностика и ремонт на автомобили в реална работна среда” На 25 март 2012 год. 20 ученици от ПГ по ...

Национална програма "Училището - територия на учениците" модул "Ритуализация на училищния живот"

45 години Пг по транспорт гр. Крумовград по национална програма "Училището - територия на учениците" модул "Ритуализация на училищния ...