ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

История

Професионална гимназия по транспорт- гр. Крумовград отваря врати през 1964 г. като професионално училище.

Първият випуск започва учебни занятия на 15.09.1964 година.

Обучават се 195 младежи, разделени в две специалности:

 • шофьори с категория "С"
 • шофьори и автомонтьори 

По-важни събития от живота на училището са: 

 • на Националните състезания в гр. Пловдив през 1968г. училището е наградено с грамота и парична награда; 
 • учебното заведение заема второ място на Петия републикански преглед на професионалните училища;
 • през 1968г. училището е преименувано в Професионално-техническо училище по автотранспорт;
 • през учебната 1970/71г. за първи път са приети две паралелки с тригодишен срок на обучение и училището прераства в СПТУ;
 • от 1999г. се извършва прием на ученици в паралелки с четиригодишен срок на обучение по професията "Монтьор и водач на МПС"; 
 • със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003г. на министъра на образованието и науката, училището се преименува в Професионална гимназия по транспорт "Хр.Смирненски"; 
 • до 2005г. училището е подготвило над 7000 висококвалифицирани монтьори и водачи на МПС, които са се реализирали успешно в област Кърджали, страната и чужбина;
 • от учебната 2006/2007 г. Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски" започна да подготвя специалисти по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес". Обучението е 4 години, с прием след завършен VIII клас; 
 • сега училището разполага с богата материално-техническа база: оборудвани кабинети, учебни работилници, учебни автомобили, компютърни зали с високоскоростен Интернет; 
 • в училището работят 19 учители с дългогодишен стаж, висока квалификация и богат педагогически опит; 

За постигнати успехи в учебно-възпитателната дейност училището е награждавано, многократно, но най-високото му отличие е орден "Кирил и Методий"-ІІ степен.