ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Екип

Списък на учителите в ПГ по транспорт "Хр.Смирненски" за учебната 2022/2023г.

 1. Николай Кирилов Георгиев - Директор, специалист по БЕЛ и Руски език
 2. Диана Атанасова Вълкова - старши учител по БЕЛ и Руски език
 3. Шинка Асенова Чилингирова - старши учител по БЕЛ и Френски език
 4. Анка Ангелова Антонова - старши учител по БЕЛ и Английски език
 5. Недялка Добрева - учител по Английски език 
 6. Детелина Милкотева - учител по АЕ
 7. Севдалина Димитрова Петровав -старши учител по Математика, Информационни технологии и Физика и астрономия
 8. Златка Владимирова Манолова - учител по Биология и ЗО, Химия и ООС,
 9. Албена Христова Шенева - старши учител по Информатика и ИТ, Физика и Математика
 10. Нели Найденова Кирилова - старши учител по История и География
 11. Венцислав Методиев Чобанов - старши учител по История и обществени науки
 12. Надя Василева Петрова - старши учител по Физическо възпитание и спорт
 13. Анка Орлинова Найденова учител МСБ
 14. инж. Валентин Димитров Ромов - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 15. инж. Фикри Исмаил Хасан - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 16. инж. Иван Йорданов Дончев - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 17. инж. Ружди Бекир Мустафа - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 18. Георги Вълчев Георгиев - старши учител по практика на професията и специалността
 19. инж. Димитър Василев - учител по практика на професията и специалността
 20. Атанас Славчев Тюрдиев - учител теоретично обучение
 21. инж Радослав Василев - учител по кормилна практика