ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Екип

Списък на учителите в ПГ по транспорт "Хр.Смирненски" за учебната 2020/2021г.

 1. Николай Кирилов Георгиев - Директор, специалист по БЕЛ и Руски език
 2. Диана Атанасова Вълкова - старши учител по БЕЛ и Руски език
 3. Шинка Асенова Чилингирова - старши учител по БЕЛ и Френски език
 4. Анка Ангелова Антонова - старши учител по БЕЛ и Английски език
 5. Недялка Добрева - учител по Английски език
 6. Севдалина Димитрова Петровав -старши учител по Математика, Информационни технологии и Физика и астрономия
 7. Златка Владимирова Манолова - учител по Биология и ЗО, Химия и ООС,
 8. Албена Христова Шенева - старши учител по Информатика и ИТ, Физика и Математика
 9. Нели Найденова Кирилова - старши учител по История и География
 10. Венцислав Методиев Чобанов - старши учител по История и обществени науки
 11. Надя Василева Петрова - старши учител по Физическо възпитание и спорт
 12. Камелия Григорова Матева - старши учител по теория и практика на професията, специалист по Счетоводство и контрол
 13. инж. Валентин Димитров Ромов - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 14. инж. Фикри Исмаил Хасан - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 15. инж. Иван Йорданов Дончев - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 16. инж. Ружди Бекир Мустафа - старши учител по теория и практика на професията и специалността
 17. Георги Вълчев Георгиев - старши учител по практика на професията и специалността
 18. Димитър Василев - учител по практика на професията и специалността
 19. Атанас Славчев Тюрдиев - учител теоретично обучение