ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Национално външно оценяване

Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

1. СЕСИЯ ЯНУАРИ - Втора степен

  • Теория на специалността – 22.01.2020 г. – 14.00ч.;
  • Практика на специалността – 23,24-27.01.2020 г. – 08.00ч.;
  • Срок за подаване на заявления до 20.12.2019 г.

2. СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ - Втора степен

  • Теория на специалността - 05.06.2020 г. – 14.00ч.;
  • Практика на специалността – 08,09,10.06.2020 г. – 08.00ч.;
  • Срок за подаване на заявления до 17.05.2020 г.

3. СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ - Втора степен

  • Теория на специалността - 10.09.2020 г. – 08.00ч.;
  • Практика на специалността – 11-14.09.2020 г. – 08.00ч.;
  • Срок за подаване на заявления до 01.09.2020 г.