ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

На 22 април 2016 год. Професионална гимназия по транспорт- гр. Крумовград ще отбележи 118- годишнината от рождението на своя патрон- големия пролетарски поет Христо Смирненски. През кратките двадесет и пет години на своя живот той пресича като ярка комета българския литературен небосклон и заема достойно място сред светлите имена на класиците на българската художествена мисъл.

Поезията и прозата на Смирненски се раждат и битуват в краткия период между Първата световна война и Септемврийските събития. Той живее интензивно и твори с пълно себераздаване. Той е остър като чувствителност, светкавичен като рязкост и великолепен като стихоплетец. Творческото му дело е предизвестие за бурен и огнен празник, без да подозира изпепеляването и овъгляването на някои български ценности в революционните размирици.

Кратката история и поредицата събития, въплътяващи поетическия идеал на Смирненски, тласкат поезията му към преосмисляне и преоценка- самата негова поезия се намира в огнената лава на бурята, която той сам вещае.


КЪМ ВИСИНИ

С оковани крила днес земята ни ражда,
оковани с неволя и делнични дни,
а гори сред душата ни вечната жажда
за простор, красота, висини.
Като звън на далечни, грамадни камбани,
като гръм на стихийни вълни,
свободата зове непрестанно сърца ни
към лазура на нови страни.
Младостта запламти в многоцветни огньове,
младостта призовава часа —
тоя час на размах, на разбити окови,
тоя час озарен с чудеса.

Христо Смирненски


ПРОГРАМА

за провеждане на патронен празник на ПГТ ,,Хр. Смирненски”- гр. Крумовград


1.Дейности в чест на празника:
1.1.Състезание ,,Най-добър млад автомонтьор”
Срок:24.03.2016 г.
Отг.Дончев,Тодоров,Георгиев
1.2.Литературно четене на творби от Христо Смирненски
Срок:19.04.2016 г.
Отг.Чилингирова, Кирилова
1.3.Изработване на табла, посветени на професиите ,,Монтьор на транспортна техника” и ,,Сътрудник в малък и среден бизнес”
Срок:21.04.2016 г.
Отг.:Мустафа и Вълканов

2.Предварителна подготовка:
2.1.Подготвяне и публикуване на съобщения, покани и програма за честването на празника
Срок:18.04.2016 г.
Отг.:Шенева, Атанасова
2.2.Определяне на жури за излъчване на победители в състезанията
Срок:21.04.2016 г.
Отг.:Чобанов,Петрова
2.3.Закупуване на награди за победителите
Срок:21.04.2016 г.
Отг.:Милева,Матева

3.Патронен празник:
3.1.Строяване на учениците в двора на училището
Срок:22.04.2016 г.,08.00ч.
Отг.:Класните ръководители
3.2.Придвижване до подножието на Ада тепе
Срок:от 08.00 ч. до 08.30 ч.
Отг.:Класните ръководители
3.3.Надпяване,надсвирване и надиграване с участието на ученици от училището
Отг.:Чобанов,Антонова,Георгиев

3.4.Провеждане на спортни игри със състезателен характер
Отг.:Петрова,Чилингирова,Иванов

3.5.Връчване на наградите на победителите в състезанията и спортните игри
Отг.:Директорът, Матева

3.5.Общо събрание на училищния колектив послучай патронния празник
Срок:22.04.2016 г.,11.00 ч.
Място:учителската стая