ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

На 24.02.2016г. в ПГ по транспорт "Хр. Смирненски" се проведе регионален кръг на Националното състезание "Най-добър млад автомонтьор"

Състезанието се проведе в четири модула: 1. Решаване на тестове с въпроси от общопрофесионална подг отовка. 2. Решаване на листовки с въпроси от БДП. 3. Практическо задание „Центровка и пускане вход на ДВГ“ 4. Майсторско управление на МПС.

В състезанието участваха ученици от XI и XII клас, специалност „Автотранспортна техника“. Най-добре се представи Мехмед Карагьоз от XIIа клас, който зае първо място в класирането. Негови подвласници станаха Гюнай Ходжа от XIIа клас, Левент Басри от XIIа клас и Бейсим Юмер от XIа клас.