ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

За пореден път спечелен проект

РОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - ГР. КРУМОВГРАД СПЕЧЕЛИ ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ 2018-1-BG01-КА102-047274 "ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ"

Прикачени документи

Презентация