ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" "Ключова дейност 1: "Образователна мобилност на граждани" Сектор "Професионално образование и обучение" Договор №2018-1-BG01-KA102-047274 "Европейско партньорство чрез мобилност"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Ключова дейност 1: „Образователна мобилност на граждани“
Сектор „Професионално образование и обучение“
Договор № 2018-1-BG01-KA102-047274
„Европейско партньорство чрез мобилност”

На 17.09.2018 г., в Кабинет №1 на ПГ по транспорт ,,Христо Смирненски’’ се проведе информационен ден по Проект №2018-1- BG01-КА102-047274. Присъстваха учители и служители от училището, ученици и техните родители, гости от фирма Дънди Прешъс Металс Крумовград и Общинска администрация Крумовград.
Информационият ден беше открит от координатора на проекта – г-жа Милева, която поздрави всички присъстващи и представи гостите и родителите на учениците.
Изложението на координатора на проекта започна с представяне на екипа, който ще реализира проектните дейности и ще организира мобилността в гр. Валенсия, Кралство Испания. Екипът на проекта включва учители от ПГ по транспорт ,, Христо Смирненски” и е в състав:
Николай Георгиев - директор на училището
Господинка Милева - главен учител
Камелия Матева - старши учител
След това г-жа Милева представи фирмата- партньор от гр. Валенсия, Кралство Испания, с чието съдействие ще бъде осъществена мобилността по настоящия проект.
Учениците, учителите и гостите гледаха презентация, изготвена от екипа на проекта и представена от г-жа Камелия Матева. В презентацията бяха изложени целите на проекта, задачите, които са набелязани за изпълнение от екипа на проекта и очакваните резултати от реализирането на целите. Представена бе подробно мобилността по проекта, нейната продължителност, финансова обезпеченост, логистичната подкрепа и участието на приемащата фирма-партньор от гр. Валенсия, Кралство Испания. След горенаправеното изложение г-жа Матева даде думата на гостите. Те изразиха задоволство, че вече за пети път на територията на община Крумовград ще се реализира проект, който разкрива нови хоризонти и дава нови възможности за интеграция на младите хора от общината.
Впечатления изказаха и родители, чийто деца вече са участвали в реализирани проекти по програма „Еразъм+“.