ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Ученици от Крумовград: Отново зарадвахме нашите приятели от Дома за възрастни хора

Ученици от клуб “Гласове от Родопите” и клуба на младия журналист към Професионална гимназия по транспорт “Христо Смирненски“ отново посетихме Дома за възрастни хора в Крумовград, във връзка с предстоящите рождественски и новогодишни празници. Радостта и вълнението на възрастните хора от Дома бе голяма. Най-много радост имаше в очите на рожденичката Нутие, която изпя любимата си песен с нашия солист Ерай.

Поздравихме ги с Рождество Христово и онова, което Спасителят е завещал – да се радваме и да си прощаваме. Удовлетворени сме от това, че видяхме любовта и признателността на възрастните хора, за които забравяме улисани в напрегнатото си ежедневие. Обещахме си да се срещаме по-често. 

Венета Марчева, ХI клас
Катерина Вазова, IX клас
Снимки : Анджела Милчева, XI клас
От клуба на младия журналист към ПГ по транспорт “Христо Смирненски” в Крумовград

Инж. Петко Петков, директор на Професионалната гимназия по транспорт в Крумовград: Учениците ни намират работа, въпреки кризата

От 1977 година инж. Петко Петков работи в Професионалната гимназия по транспорт ‘’Христо Смирненски’’ в Крумовград. Бил е учител по практика, от 1990-а година е заместник-директор, а от 2012 г. – директор на ПГ по транспорт.

– Лесно ли е да си директор?

– Не може да се каже дали е лесно или трудно, но все пак директорът носи цялата отговорност за всичко и за всички.

– Кажете накратко какво представлява ПГ по транспорт?

– Средно училище, в което учениците се подготвят по две специалности – „Автотранспортна техника” и „Малък и среден бизнес” .

– Достатъчна и пълноценна ли е базата в училището?

– Училището има нужда от осъвременяване главно в специалността за автомонтьори. В момента разполагаме с 14 кабинета и 4 работилници.

– Има ли достатъчно ученици за пълноценно обучение? Каква е тяхната перспектива след завършване на училището?

– Имаме стопроцентово изпълнение на план-приема през последните години. Част от учениците се реализират в автомонтьорските фирми в страната и в чужбина, а учениците от бизнес специалността в различните сфери на икономиката. Въпреки кризата, повечето от тях след завършването си намират работа.

– Ваши ученици практикуват обучение в Турция. Разкажете повече за това.

– През учебната 2011/2012 г. реализирахме проект по Програма „Учене през целия живот“ Секторна програма „Леонардо да Винчи”, като 20 ученици бяха в Одрин, за да проведат дейностите по мобилността на този проект. За втори поред път през учебната 2013/2014 г. реализирахме проект по същата програма Секторна програма, но за усъвършенстване на професионалните умения на учениците в реална работна среда, пак в Одрин. Продължихме със същото темпо и успехите не закъсняха. За трети пореден път спечелихме и реализирахме проект по Програма „ЕРАЗЪМ+“ Ключова дейност 1, като последната бе по Договор „Транснационална мобилност за успешен професионален старт”. В Одрин по този проект учебна практика, която продължава 21 дни, преминаха над 70 ученика. Участниците в проекта извършват диагностика и ремонт на автомобили марка „Форд“, „Тойота“ и „Опел“ в сервизите на фирмите – партньори и осъществяват дейности, свързани с маркетинга и продажбата на автомобили и строителни материали и съоръжения. Учениците са много доволни, шефовете им също, даже са предлагали работа с трудово възнаграждение на някои от тях, което показва, че нашите ученици се справят много добре. Освен в Турция, провеждаме производствени практики и във фирмите и сервизите в нашият град.

-Какви други проекти сте реализирали?

– През учебната 2009/2010 г. реализирахме проект „Провеждане на ученически практики в реална работна среда с учениците от ПГ по транспорт град Крумовград“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с партньори – фирми от Крумовград. През учебната 2012/2013 г. реализирахме проекта „Етнически различни, в живота заедно”. Участниците в целевата група бяха 78 момичета и момчета от училището, специалност „Автотранспортна техника” и „Малък и среден бизнес”. Създадохме благоприятна мултикултурна среда, която помогна за по-успешната социална адаптация и реализация на учениците. Участието им в клубовете по интереси им даде възможност да изявят способностите и дарбите си, да обогатят културното и личностното си развитие и да повишат качеството си на живот.

През тази учебна година започва реализацията на „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Формирани са клубове за надграждане на знанията и уменията по български език и литература и клубове по интереси – „Фолклорна мозайка от България ”, „Гласове от Родопите”, „Млад журналист“, „Аз и моят автомобил“ и „Здравословно хранене“.

-Вече втора година съществува клуб на младия журналист. Смятате ли, че този клуб има своето място в училището?

– Разбира се! За този кратък период клубът доказа своето място в гимназията. Нашите ученици популяризират дейността на училището, историята, културата и забележителностите на своите родни места. Освен уменията си в професионалните области, те доказват, че могат да се справят и с професията на журналиста. Благодарим на вестник „Нов живот“, който им предоставя възможност за изява. 

Даниела ДАЙОВА, IX клас
Юзлем ПЕДРИЕ, Х клас
Катерина ВАЗОВА, IX клас
Рима ГЕОРГИЕВА, IX клас
Снимки : Анджела МИЛЧЕВА, XI клас
От Клуба на младия журналист при ПГ по транспорт в Крумовград