ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Отново спечелен проект

Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Крумовград спечели поредния проект за ученици по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ на стойност 46 738.00 евро. Темата на проекта е „Европейско партньорство чрез мобилност“. Ползватели ще бъдат 14 ученици от ХІ и ХІІ клас, от специалност „Автотранспортна техника“. Мобилността ще се проведе от 23.03.2019г. до 14.04.2019г. в гр. Валенсия, Кралство Испания. Учениците ще усъвършенстват и надграждат професионалните си знания и умения във фирмите на партньора - „ЕСМОБИЯ“ гр. Валенсия, Кралство Испания. Реализирането на проекта ще допренесе за прилагане на добрите практики за сътрудничество между училището и бизнеса. Учениците ще придобият умения и компетенции в реална работна среда. 

От екипа на проекта