ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Съобщение! Проект Еразъм+

На 15.09.2017 г. в 10.30 часа в ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ - град Крумовград ще се проведе информационен ден от дейностите на проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално бразование и обучение“ и проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“. Каним всички ученици, учители и родители да присъстват на информационния ден!