ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

"Провеждане на ученически практики в реална работна среда с учениците от ПГ по транспорт град Крумовград" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", "Ученически и студентски практики"

Начало: 24.09.2009 г. край: 23.11.2010 г.