ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Програма "Учене през целия живот"

Секторна програма " Леонардо да Винчи"

Дейност " Мобилност" IVT

Проект № 2013 -1-BG-LEO01-08850 " Усъвършенстване на професионалните умения на учениците от ПГ по транспорт - гр. Крумовград в реална работна среда"