ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ" Ключова дейност 1: "Образователна мобилност на граждани" Сектор "Професионално образование и обучение" Договор № 2015-1-BG01-KA102-013796 "Транснационална мобилност за успешен професионален старт"

На 15.03.2016г., в ПГ по транспорт „Христо Смирненски“, селекционна комисия, назначена със заповед на директора на училището, в състав:

Председател: Анка Антонова
Членове: Шинка Чилингирова
Албена Шенева
проведе интервю с учениците, кандидати за участие в мобилността по Проект № 2015-1-BG01-KA102-013796.
Интервюто е третият етап от критериите за участие в проекта и има за цел да оцени комуникативните умения на кандидатите и емоционалната им нагласа спрямо дейностите по проекта.

В непринуден разговор с членовете на комисията учениците показаха степента на мотивацията си за участие в проекта и изразиха своите очаквания от провеждането на допълващото практическо обучение и запознаването с бита и историческите забележителности на гр. Одрин, Република Турция.
След обобщаването на резултатите от интервюто комисията реши в мобилността по проекта да участват следните ученици от ПГ по транспорт „Христо Смирненнски“:

1. Орлин Харизанов Коруев
2. Дарина Алексиева Вазова
3. Христина Асенова Балабанова
4. Билал Севгин Юмер
6. Даниел Асенов Радославов
5. Максун Нуртин Юмер
7. Ерай Ерол Ахмед
8. Ерхан Халибрям Халибрям
9. Синан Реджеб Мехмед
10. Бейсим Бейсим Юмер
11. Алпай Хасан Вели
2. Димитър Георгиев Гуджев
13. Юзджан Осман Осман
14. Айдуан Ергюл Бейсим
15. Илхан Неджат Бекир
16. Гюнай Исмаил Ходжа
17. Левент Басри Осман
18. Месут Мехмед Бекир
19. Ташкън Нуршен Расим
20. Хайри Хайретин Фейзи