ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Програма "Еразъм+",КД1, сектор "ПОО" - Пресконференция за стартиране на проект

На 28.03.2016 г., в гр. Одрин, РТурция, се проведе пресконференция в изпълнение на дейностите по Проект № 2015-1-BG01-KA102-013796. На пресконференцията присъстваха екипът на проекта, придружителите на учениците - участници в мобилността по проекта, а също така и представител на българското консулство в гр. Одрин. Скъпи гости бяха и представителите на фирмите- партньори по проекта- директорът на сервиз ,,Тойота” Шенер Гьоргюн, директорът на сервиз "Форд" Йозгюр Вардар и директорът на фирмата „ Едирне груп” Фуркан Арда. Пресконференцията беше отразена от журналисти и репортери, представители на местната преса, радио и телевизия. Пресконференцията беше открита от инж. Петко Петков, ръководител на проекта.Той поздрави присъстващите с ,,добре дошли и представи гостите от фирмите - партньори на учениците и техните придружители. След това координаторът на проекта Господинка Милева запозна присъстващите с програмата на мобилността, включваща работа в сервизите и офисите на фирмите - партньори и програмата за опознаването на културните забележителности и историческите паметници на гр. Одрин и околностите му.