ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Отново спечелен проект

Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Крумовград спечели поредния проект за ученици по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ на стойност 52 444.00 евро. Темата на проекта е „Транснационална мобилност за успешен професионален старт“.

Ползватели ще бъдат 20 ученици, от десети до дванадесети клас, от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Малък и среден бизнес“. Мобилността ще се проведе от 26.03.2016г. до 17.04.2016г. в гр. Одрин Р Турция. Учениците ще усъвършенстват и надграждат професионалните си знания и умения във фирмите-партньори: Тузджулар Отомотив Санайи ве Тиджарет“ А. Ш., „Кале Отомотив Санайи ве Тиджарет“А.Ш. и „Едирне Груп“ от гр. Одрин Р Турция.
Реализирането на проекта ще допренесе за прилагане на добрите практики за сътрудничество между училището и бизнеса. Учениците ще придобият умения и компетенции в реална работна среда.

Прикачени документи

Презентация