ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"