ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Заключителна конференция по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796 "Транснационална мобилност за успешен професионален старт"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: ,, ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Заключителна конференция по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796

На 22.06.2016г. в Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ гр. Крумовград, се проведе заключителна конференция по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796 „Транснационална мобилност за успешен професионален старт“. Присъстваха ученици, учители, родители и служители от училището.
Конференцията беше открита от ръководителя на проекта и директор на училището инж. Петко Петков. Той запозна присъстващите с рузултатите, постигнати след успешното реализиране на проекта. В продължение на 21 дни 20 ученици от ПГ по транспорт получиха допълващо практическо обучение в гр. Одрин, Р Турция, като работиха в офисите и сервизите на фирмите-партньори. Участниците в мобилността се запознаха с историческите забележителности и културните постижения на гр. Одрин и създадоха вълнуващи социални контакти, спомена от които ще запазят завинаги в сърцата си.
След това ръководителят на проекта тържествено връчи на ползвателите на мобилността сертификати за допълващо практическо обучение, сертификати за завършен курс по езикова подготовка на турски език и сертификати за Европас мобилност.
Конференцията завърши с кафе-пауза.