ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

ПАТРОНЕННЕН ПРАЗНИК

  

 

            На 31.,3.2023 г. ПГ по транспорт "Христо Смирненски" 

               ще отбележи своя патроннен празник .

       Заповядайте на тържеството и на дейностите посветени на него.

 

                                  ПРОГРАМА 

   1. ДЕЙНОСТИ В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА

    1.1 ВОЛЕЙБОЛНА СРЕЩА  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОТБОРИ ОТ УЧЕНИЦИ.

    1.2 ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ " АВТОТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА"

    1.3 СЪСТЕЗАНИЕ " НАЙ- ДОБЪР МЛАД ВОДАЧ НА МПС С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ " АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

    1.4. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ " МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"

    1.5. КОНКУРС НА РИСУНКА НА ТЕМА " ТЕМИ И ОБРАЗИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

 

    2. ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

     2.1 СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ- 31.03.2023 Г.

     2.2 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ- ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО И ЗАЛАТ НА ОДК- НРУМОВГРАД

    2.3  ПОСТРОЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО- 9:00 ЧАСА

    2.4 ПОСРЕЩАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ЗНАМЕ И  НА  ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

    2.5 ХИМН НА РБЪЛГАРИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    2.6 ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЕЦ  ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

    2.7 ИЗПРАЩАНЕ НА ЗНАМЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

    2.8 КОМАНДА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ ДО ОДК НРУМОВГРАД

    2.9 НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО- 10:30 ЧАСА

    2.10 ВОДЕЩИТЕ ОТКРИВАТ ТЪРЖЕСТВОТО

    2.11 СЛОВО НА ДИРЕКТОРА

    2.12 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГОСТИТЕ

    2.13 НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРАЗНИКА

    2.14ОТКРИВАНЕ НА ПРОГРАМАТА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ " МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ"

    2.15 РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

    2.16 ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА

    2.17 ВОДЕЩИТЕ ЗАКРИВАТ ТЪРЖЕСТВОТО.

0