ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

ПАТРОНЕННЕН ПРАЗНИК

  

 

            На 29.,3.2024 г. ПГ по транспорт "Христо Смирненски" 

               ще отбележи своя патроннен празник .

       Заповядайте на тържеството и на дейностите посветени на него.

 

                                  ПРОГРАМА

 

                ПРОГРАМА - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

     1 СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ- 29.03.2024 Г.

     2 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ- ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО И ЗАЛАТ НА ОДК- НРУМОВГРАД

    3  ПОСТРОЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО- 9:30 ЧАСА

    4 ПОСРЕЩАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ЗНАМЕ И  НА  ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

    5 ХИМН НА РБЪЛГАРИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    6 ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЕЦ  ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

    7 ИЗПРАЩАНЕ НА ЗНАМЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

    8 КОМАНДА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ ДО ОДК НРУМОВГРАД

    9 НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО- 11:00 ЧАСА

    10 ВОДЕЩИТЕ ОТКРИВАТ ТЪРЖЕСТВОТО

    11 СЛОВО НА ДИРЕКТОРА

    12 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГОСТИТЕ

    13 НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРАЗНИКА

    14ОТКРИВАНЕ НА ПРОГРАМАТА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ " МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ"

    15 РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

    16 ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА

    17 ВОДЕЩИТЕ ЗАКРИВАТ ТЪРЖЕСТВОТО.

    18. КЕТЪРИНГ ЗА ГОСТИТЕ

    19. ПОСЕЩЕНИЕ НА МУЗЕЯ НА ЗЛАТОДОБИВА

    20 ТЪРЖЕСТВЕН ОБЯД

0  

Прикачени документи

ПРОГРОМА.pdf