ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Патронен празник 2021г.

П Р О Г Р А М А  

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ " ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. КРУМОВГРАД В УСЛОВИЯ НА КОВИД 19 И НАЦИОНАЛЕН ЛОКДАУН

22.03.2021 г. ДО 31.03.2021 г . 

   

1.НАПРАВЛЕНИЕ-"МИНАЛО- НАСТОЯЩЕ- БЪДЕЩЕ НА УЧИЛИЩЕТО" :

  1.1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

" ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" НА ТЕМА- "МИНАЛО И ТРАДИЦИИ"

 

                                                       СРОК: 31.03.2021 г.

                                                       ОТГ. Н. КИРИЛОВА, А. АНТОНОВА

 

  1.2 ПРЕЗЕНТАЦИА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИА ПО ТРАНСПОРТ" ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" НА ТЕМА - "НАСТОЯЩЕ И БАЪДЕЩЕ"

 

                                                        СРОК: 31.03.2021 г.

                                                        ОТГ. В. ЧОБОНОВ, Ш. ЧИЛИНГИРОВА, С. ПЕТРОВА

 2. НАПРАВЛЕНИЕ- "ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО"

   2.1 СПЕЦИАЛНОСТ "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" ВИДЕОКЛИПОВЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11 И 12 КЛАС НА ТЕМА- "МОЯТ АВТОМОБИЛ И АЗ"

 

                                                        СРОК: 31.03.2021 г.

                                                        ОТГ. И. ДОНЧЕВ, Ф. ХАСАН, В. РОМОВ

 

  2.2 СПЕЦИАЛНОСТ "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕ С УЧЕНИЦИТЕОТ 12 КЛАС -  "НАЙ- ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР".

 

                                                       СРОК: 31.03.2021г.

                                                       ОТГ. Г. ГЕОРГИЕВ, Д. ВАСИЛЕВ, Д. АТАНАСОВА

 

 2.3 СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС4 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА - "ЗАЩИТА НА БИЗНЕС ПРОЕКТ"

                                                       СРОК: 31.13.2021 г.

                                                       ОТГ. К. МАТЕВА, А. ТЮРДИЕВ, Д. АТАНАСОВА