ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Обучение по: Проект BG05M20P001-2.010-0001" Квалификация за професионално развитие на педагогичиски специалисти"

От 07.05.2021 г - 09.05.2021 г. Учителите от ПГ по транспорт" Христо Смирненски гр. Крумовград

участваха в обучение по: Проект BG05M20P001-2.010-0001" Квалификация за професионално развитие

на педагогичиски специалисти " : , което се проведе в гр. Несебър. На тема: Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца.