ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Екскурзия до град Кърджали

На 19.02.2013 год. в изпълнение на Дейност № 5 по изпълнение на ПРОЕКТ: BG051P0001-4.1.05-0076 "Етнически различни, в живота заедно"ще се проведе екскурзия до град Кърджали с посещение на театрална постановка.Участват всички ученици от целевата група по проекта и други ученици и учители от ПГ по транспорт „Христо Смирненски”.