ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

24- май ден на българската просвета и култура

До учителите, въспитателите и просветните дейци в Община Крумовград!

Скъпи колеги!

ПГ по транспорт " Христо Смирненски" Ви честити 24- май ден на българската просвета и култура , и на славянската писменност. Нека бъдем достойни продължители на апостолската мисия на светите братя Кирил и Методий. Да насърчаваме стремежа към знание и духовност.Да носим винаги куража в сърцата си, светлина в очите си исамочувствието на достойни наследници на едно велико просветно дело, което винаги ще води  хората към светли бъднини!