ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Ученичиски практики -2

  През настоящата учебна година в училището стартира проект BG05M2OP001-2-015.0001 Ученически практики-2

  В проекта се включиха 10 ученика и 2 ръководители от специалност " Автотранспортна техника "

Желаещите да се включат в проекта бяха допуснати , чрез подбор . Чрез проекта учениците ще имат възможност 

да упражнят придобитите знания в реална работна среда.