ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Проект "Еразъм +" Мобилност във Валенсия

На 24.04.2019г. 14 ученици от ПГ по транспорт – Крумовград се завърнаха от гр. Валенсия, Испания, където успешно приключи мобилността по Проет 2018-1-BG01-KA102-047274 от Програма „Еразъм+“. Дейностите, които извършваха в авторемонтните сервизи на града надградиха, разшириха и усъвършенстваха техните знания, умения и компетентности. Опитът, който учениците получиха по време на практиката и работата им в мултикултурна среда ще допринесе за увеличаване на техните шансове за успешна реализация в професията и конкурентността им на европейския пазар на труда.

Полученият документ за Европас мобилност отразява техните индивидуални способности и развитие. Ползвателите успешно се интегрираха в местното общество, опознаха бита и културата на непозната за тях – друга страна на ЕС. Комуникацията ги научи да бъдат отворени към нови идеи и толерантни към различията. Последният, заключителен етап от реализирането на проекта е разпространението на резултатите от него. Целта е предоставената информация да провокира граждани, бизнес, организации и институции към проява на инициативност, креативност и иновативност; да насърчава взаимодействието, сътрудничеството и мобилността между образователните и обучителните системи в рамките на Европейския съюз.

Ще бъде проведен информационен ден, на който участниците ще споделят прекрасни мигове от проведената мобилност – изпълнена с динамика, впечатления и емоции: от гр. Валенсия – цветен, интересен и изненадващ със своята красота; от топлия народ на Испания – толерантен и либерален, отворен към новото. Незабравим ще остане споменът от мобилността, професионална и ориентирана в помощ на учениците - тези, които ще приложат наученото и полезното в родното училище, след завръщането си, и които напуснаха Валенсия, заредени с впечатления и убедени в желанието си отново да се върнат.