ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Проект 05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Приключване на проекта за 2018/2019 учебна година В ПГ по транспорт "Хр. Смирненски" - гр. Крумовград: 21. 06. 2019 г.

Прикачени документи

Презентация