ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

                                                   За учебната 2022/2023

 

    НП " Ученически практики -2

    НП " Заедно в изкуствата и спорта"

    НП " Информацииони и комуникациони технологии в системата на предучилищното и училищното образование"

    НП " Осигоряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

    НП " Подкрепа на образователните медиатори и социални работници"